brand logo
It all begins with leaders

Paperback – ISBN XXX-XX-XXXX-XXX-XX– Najaar 2023– 296 pagina’s – Prijs € 25,= exclusief verzendkosten. Je kunt dit boek reserveren via een email naar: derick@billieboybv.nl. Graag vermelding van jouw adresgegevens.

2024 - Najaar
AANDACHT - It all begins with people

De betekenis van medewerkersbetrokkenheid

Reserveren via E-Mail

Door Derick – H. Maarleveld en Catherine Koster

Samenvatting

Betrokken medewerkers zijn productiever én gelukkiger - De aandacht van bestuurders van bedrijven en organisaties is vaak gericht op de harde business-resultaten; omzet, kosten en rendement. De (zwarte) cijfers domineren de gesprekken in de boardroom. Dat is op zich niet onbegrijpelijk, want een bedrijf moet nu eenmaal winst maken om dividend te kunnen uitkeren aan haar aandeelhouders én te kunnen investeren in de toekomst van de organisatie.

Nederlandse managers zijn goed in financiën en processen, minder goed met mensen - Wat veel managers in Nederland niet (b)lijken te begrijpen, is dat de businessresultaten uiteindelijk worden bepaald door de kwaliteit van hun medewerkers. Bewust hebben wij het over ‘niet alle bestuurders’, want in de praktijk blijkt dat de aandacht van veel bestuurders voor het ‘human capital’ van hun organisatie niet altijd adequaat is. Het kan echt veel beter. Aandacht voor de ontwikkeling van de medewerkers is niet de grootst ontwikkelde vaardigheid van bestuurders in Nederland. In ons land zijn de vakgebieden financiën en procesmanagement vaak in goede handen bij Nederlandse bestuurders. In ‘mensen’ zijn we minder goed. Dat is niet verstandig, want organisaties met betrokken medewerkers zijn meer rendabel en productiever, leveren betere kwaliteit én hebben gelukkigere medewerkers. Het lijkt dus een A-B-C-tje om meer tijd en aandacht te besteden aan de mensen in de organisatie en het verhogen van medewerkers-betrokkenheid.

Onderzoek naar medewerkersbetrokkenheid - De schrijvers van dit boek – organisatiepsycholoog Catherine Koster en ondernemer Derick Maarleveld – hebben onderzoek gedaan naar medewerkers-betrokkenheid. Door middel van waarderende gesprekken op basis van appreciative inquiry met vertegenwoordigers van verschillende sectoren van de Nederlandse samenleving - nationale- en internationale bedrijfsleven, business-consultants, executive coaches, overheden, politiek, professional service firms, wetenschap, sport en zorg - hebben Koster en Maarleveld kwalitatief onderzoek gedaan naar succesverhalen en hinderpalen.

In Nederland kan medewerkersbetrokkenheid beter - Het Amerikaanse onderzoeksbureau Gallup publiceert al decennia lang hun rapport‘State of the Global Workplace.’Op basis van wereldwijd onderzoek bestudeert Gallup de betrokkenheid van medewerkers bij hun werk. Nederland scoort niet zo goed op medewerkers-betrokkenheid. In 2013 9% engagement ten opzichte van het gemiddelde van 14% in West-Europa. Gelukkig is de situatie verbeterd in het laatste engagementonderzoek van Gallup in 2016. De Nederlandse medewerkers-betrokkenheid is gegroeid naar 12%, maar loopt nog achter bij ons grote buurland Duitsland met 15% en Scandinavië 16% (Noorwegen 17%, Denemarken 16% en Zweden 14%). We zijn op de goede weg, maar hebben nog een flinke achterstand.

De vier elementen van medewerkersbetrokkenheid - Al decennia onderzoekt het Amerikaanse bureau GALLUP medewerkersbetrokkenheid in tientallen landen in de wereld door het onderzoeken van de vier elementen van medewerkersbetrokkenheid:

  1. Verbondenheid: de mate waarin mensen zich verbonden voelen bij de organisatie waar zij werken en met hun collega’s en managers.
  2. Verwachting: de onderlinge verwachtingen tussen werkgever en werknemer over rol, functie en prestaties moeten duidelijk zijn.
  3. Talent: de medewerker wordt in staat gesteld om zijn specifieke talenten in te zetten in zijn dagelijkse werk.
  4. Groei: de medewerker moet ruimte krijgen om zich verder te ontwikkelen.

Productiever én gelukkiger - Het verhogen van de medewerkersbetrokkenheid betekent dat mensen productiever worden, dat zij met meer plezier naar hun werk gaan en mede daardoor gelukkiger zijn. Reden genoeg om het onderwerp van medewerkersbetrokkenheid eens goed te onderzoeken.

Hoe werkt dit boek?

Gesprekken met vertegenwoordigers uit de Nederlandse samenleving - De uitspraken, ideeën en gedachten van onze gesprekspartners hebben wij per gesprekspartner gerangschikt naar zes onderwerpen: medewerkersbetrokkenheid, verbinding, verwachting, talent, en groei eindigend met conclusies en tips. In de bijlage ‘Gesprekspartner’ een overzicht van alle gesprekspartner en hun professionele rol.

De opzet van het boek - Na deze inleiding komen in hoofdstuk I alle 36 gesprekspartners aan het woord over het onderwerp medewerkersbetrokkenheid. Per gesprekpartner worden al hun uitspraken over dot onderwerp op één pagina aan de lezer gepresenteerd. Het idee is dat de lezer ‘even in gesprek’ is met de gesprekspartner en kan nadenken over hetgeen ‘besproken is. Op deze manier krijgt de lezer een indruk van de verschillende interpretaties over het onderwerp medewerkersbetrokkenheid.

Denk- en Doe-boek - De variatie van deze interpretaties daagt de lezer uit om na te denken over de verschillende onderwerpen en zijn of haar aantekeningen opstellen als basis voor zijn/haar eigen reflectie.